Blog

Bedrijfsadresboek met Office365

In deze handleiding gaan we een adresboek maken die voor alle medewerkers in het bedrijf beschikbaar is vanuit Outlook. De kern is het aanmaken van een Public Folder in Exchange Online. In het Exchange Admin Center, ga naar Public Folders/Openbare mappen en maak een nieuwe map aan onder 'postvakken voor openbare mappen' Ga nu de…
Lees meer

MySites en Onedrive on-prem voor alle gebruikers aanmaken

Als een gebruiker voor de eerste keer naar zijn persoonlijke site (MySite) gaat in SharePoint wordt er een timerjob gestart die in de Content Database een nieuwe site aanmaakt inclusief de Onedrive. De gebruiker krijgt dan een scherm te zijn 'Welkom bij OneDrive voor Bedrijven' Een moment geduld, alstublieft. Alles wordt voorbereid...' Dit kan afhankelijk…
Lees meer

Check of een wachtwoord juist is via PowerShell

Via Powershell kan je makkelijk testen of een wachtwoord goed of fout is. Hiervoor maak je een functie aan waarmee je vervolgens de test kan doen. Function Test-ADAuthentication { param($username,$password) (new-object directoryservices.directoryentry "",$username,$password).psbase.name -ne $null } Test-ADAuthentication "domain\service_account_sp" "XXXXXXX"
Lees meer

Vind SQL Reporting Subscription Errors (SharePoint Reporting SSRS)

Afgelopen week had een klant van mij een subscription error. Na lang zoeken vond ik eindelijk een manier hoe je hier het makkelijkste achter kan komen waar de fout zit. Als je het subscriptionID hebt dan kan je in in de logfiles makkelijk de error zoeken. Eerst moet je het subscriptionID vinden. Ga naar de…
Lees meer